אודות העמותה

בחודש ינואר 2018 נחתם הסכם קיבוצי ייחודי במסגרתו יצורפו עובדי הרשויות המקומיות לעמותת מעו"ף לעמית.

מעו"ף לעמית מקדמת את מהפכת שירותי הבריאות ואורח חיים בריא, לרווחתם של עובדי הרשויות המקומיות.

מעו"ף לעמית מהווה נדבך נוסף במעטפת השירותים וההטבות של הסתדרות המעו"ף ותעניק סיוע בהלוואות בריבית אטרקטיבית וכן שירותים נוספים אשר יתווספו מעת לעת. העמיתים הזכאים להנות משירותי העמותה הם בהתאם לתקנון וההסכם הקיבוצי.

עמותת מעו"ף לעמית פועלת לשמור באופן תדיר להידוק הקשר עם העמיתים וזאת באמצעות דוא"ל, דיוורים ישרים, הודעות sms, חומרי מידע במקומות העבודה, פרסומים בעיתונות מקוצועית, שיחות יזומות לעמיתים.

עמותת מעו"ף לעמית מפעילה מוקד מכירות ושירות לקוחות במספר 03-6939399.