בדיקת סקר מנהלים

650

אורח החיים המערבי עמוס המשימות, מלווה בלחצים רבים אשר עלולים להשפיע על המצב הבריאותי. מחקרים רבים הוכיחו כי גילוי מוקדם של מחלות ומצבים בריאותיים עשוי למנוע את החמרתם. בדיקת סקר מנהלים כוללת סדרת בדיקות מגוונות הנערכות במשך יום אחד, לרבות בדיקת רופא מקיפה, בדיקת דם ומעבדה, בדיקת ראיה ושמיעה, תפקודי ריאה ובדיקת ארגומטריה. בסיום הליך הבדיקות יימסר לנבדק סיכום מפורט והמלצות בהתייחס לאבחון שבוצע.

*אחת לשלוש שנים. השירות ניתן בביה"ח איכילוב, רמב"ם, אסף הרופא, תל השומר, גליל מערבי (נהריה) ומדיטון.

שירותים נוספים במעוף