עריכת ייפוי כוח מתמשך (תשלום בבית העסק)

חוששים שאתם או הוריכם תגיעו חס וחלילה בעתיד למצב לא כשיר ובני המשפחה יצטרכו לפנות לבית המשפט להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס על כל המשתמע מכך?

החוק מאפשר לכל אדם "צלול" בהגיעו לגיל 18 לערוך ייפוי כוח מתמשך ולקבוע מי מבני משפחתו/קרוביו יחליט בענייניו האישיים, הרפואיים, הרכושיים, ביום שבו הוא לא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו.

במקרה בו אדם לא יערוך ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד ויגיע למצב שאינו כשיר (מחלה, דמנציה, תאונה) בני משפחתו יצטרכו לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, דבר הכרוך בהגשת דוחות ותשלומים שנתיים לצורך פיקוח עליהם כאפוטרופסים.

בסיום הרכישה תתבצע בדיקת זכאותך לרכישת השירות, אם יימצא כי אינך זכאי/ת לשירות, העסקה תבוטל ויבוטל החיוב, אם הינך זכאי הספק יצור איתך קשר תוך 3 ימי עסקים לתיאום השירות.

לרכישה התקשרו: 03-6939399 או הכנסו לאפליקציה.

  • השירות ניתן ע"י משרדי עורכי הדין המתמחה ומוסמך לעריכת ייפויי כוח מתמשך.
  • השירות המשפטי ניתן ישירות ע"י משרד עורכי הדין ואין לעמותה כל אחריות על השירותים.
  • החיוב יבוצע ישירות על ידי הספק בבית העסק.
  • ההתקשרות עם משרדי עורכי הדין הינו באחריות העמית בלבד.

שירותים נוספים במעוף